Agia Galini Bus routes 2015

Agia Galini, South Crete  - Bus Routes 2015

Agia Galini -> Heraklion (To Chanioporta station) > 8 €

(The bus pass by Kokkinos Pyrgos, Timbaki, Mires, (Gortyna) Agii deka, Agia Varvara)
Monday to Friday: 07:20 09:00 10:00 11:45 13:15 15:00 17:00 19:00
Saturday: 09:00 - 10:00 - 12:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
Sunday: 10:00 - 12:00 - 17:00 - 19:00

Heraklion (From Chanioporta station) -> Agia Galini > 8 € 

Monday to Friday
6:30-07:30-9:00-12:45-14:00-16:30
Saturday: 6:30-07:30-9:00-12:45-14:00-16:30
Sunday: 7:30-09:00-14:00-16:30

Agia Galini -> Spili -> Rethymnon >  6,20 €

Monday to Friday: 06:30 09:15 12:15 16:15 19:15
Saturdays and Sundays: 09:15 12:15 16:15 19:15

Rethymnon -> Spili -> Agia Galini >  6,20 €

Monday - Friday: 05:30 07:30 11:00 14:30 18:00
Saturdays and Sundays: 07:30 11:00 14:30 18:00

Agia Galini -> Phaestos > 2.10 €

Monday to Saturday: 09:00 - 10:00 - 11:45 - 15:00 - 17:00
Sunday: 10:00 - 11:45 - 17:00

Phaestos -> Agia Galini > 2.10 €

Monday to Saturday: 10:15 - 14:05 - 15:15 - 17:45
Sunday: 10:15 - 15:15 - 17:45

Agia Galini -> Mires > 3 €

Same as Agia Galini -> Heraklion

Mires -> Agia Galini > 3 €

Monday to Saturday: 07:40 - 08:40 - 10:10 - 14:00 - 15:10 - 17:40
Sunday: 08:40 - 10:10 - 15:10 - 17:40

Agia Galini -> Matala > 3.30 €

You will get the route: AG.GALINI - MIRES Which leaves the hours: 07:20 09:00 10:00 11:45 13:15 15:00 17:00 19:00
You will get route: MIRES - MATALLA with departing hours: 08:40 10:15 14:00 16:45 and you will get to Matala.

Matala -> Agia Galini > 3.30 €

You will get route: Matala - Mires which leaves the hours: 7:00 9:30 11:30 15:00 17:15
You will get route: Mires - AG.GALINI to departing hours: 7:40 8:45 10:10 11:40 14:00 15:10 17:40 and you will get to Agia Galini.

Agia Galini -> Chania

To get to Chania(Hania) from Agia Galini with bus first you have to travel to Rethymno station and get the another bus to Chania.
check the Agia Galini -> Spili -> Rethymnon.

Rethymnon - Kavros - Georgioupolis - Vrisses - Hania

Daily 06:00* 07:00* 08:00* 09:00* 10:00 11:00* 12:00 13:00* 14:00* 15:00* 16:00 17:00 18:00* 19:00 20:00* 21:30 22:30
* = With halt in Vrisses

Chania -> Agia Galini

To get to Agia Galini from Hania with bus first you have to travel to Rethymno station and get the another bus to Agia Galini.
check the Rethymnon -> Spili -> Agia Galini

Hania - Vrisses - Georgioupolis - Kavros - Rethymnon 

Daily 05:15 06:30* 07:30* 08:30* 09:30 10:30 11:30* 12:30 13:30* 14:30 15:30* 16:30 17:30 18:30* 20:00* 21:00
* = With halt in Vrisses

 

Agia Galini Bus Station

Heraklion (Chanioporta) Bus Station